* Kongre için kabul edilen bildiriler açıklanmıştır.   * 24.UEBK Kongre Programını indirmek için TIKLAYINIZ.   * Bildiri Özetleri için TIKLAYINIZ.
24.UEBK’de Sunulan Bildirilerin PEGEGOG Cilt 5 Özel Sayı’sında Yayımlanması Hakkında...
Değerli Katılımcılar,

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Düzenleme Kurulu ile Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) arasında yapılan anlaşma doğrultusunda kongrede sunulan bildiriler, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda seçilerek PEGEGOG Cilt 5 Özel Sayı’sında DOI numarası verilerek (Ekim-2015) basılacaktır.

PEGEGOG Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında tarandığı gibi birçok uluslararası veri tabanında taranmakta, ERIC veri tabanında taranmak için değerlendirme sürecini beklemektedir.

Aday makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirmeden geçen aday makaleler üç hakeme gönderilerek üç hakemden en az ikisinin yayımlanabilir kararı ile bilim kuruluna sunulacaktır. Ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi ya da bilim kurulu değerlendirmesi sonucunda olumsuz görüş bildirilen makale adayları yazara(lara) iade edilecektir. Olumlu görüş bildirilen aday makalelerden 1500 kelimelik geniş İngilizce özet talep edilerek redaksiyon editörlerinin onayı ile DOI numarası verilerek yayımlanacaktır.

Bildirilerinizin makale formatında yayımlanması için aşağıda belirtilen yönergelere uyulması gerekmektedir. Yönergelere uymayan makale başvuruları yazara(lara) iade edilecektir. Süreçte bir problem yaşanmaması için yazarların http://www.pegegog.net/yazarrehberi.pdf adresinden yazar rehberini incelemesi, http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/information/authors adresinden başvuru videosunu izlemesi önerilmektedir. Başvuru aşamaları aşağıda belirtilmiştir:

1) Aday makale http://www.pegegog.net/basvurudosyasi.docx adresinde verilen dosya üzerinde, belirtilen formatta ve yazar adları olmadan bir şekilde hazırlanmalıdır.

2) Aday makale iThenticate sistemi ile kontrol edileceğinden, diğer yayınlarla benzerlik içermemelidir (birebir alıntılamada sınır %15’tir).

3) Yazar(lar)ın diğer yazarlarla çıkar çatışmasının olmaması gerekmektedir.

4) Aday makalelerin bölümleri formatta belirtilen düzende olmalıdır.

5) Ön koşulları sağlayan makaleler http://www.pegegog.net/ adresine gerekli tüm alanlar doldurularak yüklenmelidir. Başvurudan sonra yazar ekleme, çıkarma ya da sıralamanın mümkün olmaması nedeniyle bilgilerin eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir (ivedi durumlarda size ulaşılması için güncel telefonların verilmesi rica olunur).

6) Başvuru yapılırken “Editör için notlar” bölümüne “UEBK için Özel Sayı Başvurusu” yazılmalıdır.

7) Kabul edilen aday makalelerden 15 gün içerisinde geniş İngilizce özet talep edilecektir. Geniş İngilizce özeti istenilen formatta olmaması ya da dilbilgisi açısından uygun olmaması durumunda yazara(lara) iade edilerek düzeltmeleri istenecektir.

8) Redaksiyon editörleri tarafından kontrol edilen aday makaleler yazarın(ların) onayına sunularak yayımlanacaktır.

9) Başvurular 01 Mayıs 2015 – 17 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacak; değerlendirme aşaması 30 Eylül 2015 tarihinde sona erecektir.

Katılımcılar isterlerse Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Özel Sayısı yerine 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sundukları bildirilerin tam metinlerini kongreye ait http://www.uebk.org/?page=bildiri_kayit sayfasında belirtilen diğer dergilere de gönderebilirler. Tam metinlerin tercih edilecek ilgili derginin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekli olup 24. UEBK’de sunulduğu belirtilmelidir. Hakem inceleme ve değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan makalelerin bu dergilerin süreli sayıları içinde yayımlanabileceğini bildirmek isteriz.

Önemli Not: Bildiri tam metinleri aynı anda kesinlikle birden fazla dergiye gönderilmemelidir.