* Kongre için kabul edilen bildiriler açıklanmıştır.   * 24.UEBK Kongre Programını indirmek için TIKLAYINIZ.   * Bildiri Özetleri için TIKLAYINIZ.
Kongreye Davet
24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
“Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 26. maddesinde “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Mesleki ve teknik eğitim herkese açıktır. Yükseköğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Uluslararası platformda herkes için eğitimin önemi açık bir dille vurgulanmaktadır. Ancak, 21. yüzyılda dijital çağı yaşamamıza karşın herkes için temel eğitimin, tüm dünyada özellikle de ülkemizde hala yüzde yüz oranında gerçekleşemediği görülmektedir. Bunun içindir ki, günümüzde eğitim sorunlarına çözüm yolu bulmanın ne denli öncelikli konular olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğitimin temel sorunlarına çözüm ararken ve özellikle herkes için eğitimi gerçekleştirmeye çalışırken odaklanmamız gereken en önemli konu yapılan eğitimsel çalışmaların sürdürülebilir olmamasıdır. Sürdürülebilir olmayan bir eğitimin sonucunda da eğitim hedeflerini gerçekleştirmekten söz edemeyiz. Bu nedenle, tüm ülkelerin temel hedefi, vatandaşları için sürdürülebilir bir eğitim uygulamasına olanak sağlamaları ve bu hedefi öncelikli olarak temel eğitim düzeyinde gerçekleştirmeleri olmalıdır.

Bu bağlamda eğitimin bu temel sorununa dikkat çekmek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla Türkiye’de eğitim konusunda çalışmalarını sürdüren 14 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelip bu önemli konuyu gündeme getirmeye ve bunu 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinin teması olarak belirlemeye karar verdik. Eğitim kamuoyunun ve tüm vatandaşların ilgisini çekmesi düşünülen bu kongreyi, Pegem Akademinin yürütücülüğünde Ulusal Eğitim Dernekleri olarak 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdık. Bu kongrede “Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim” konusunu da tartışmaya açıyoruz. Ayrıca çocuk gelişimi, öğretmen eğitimi, öğrenme ortamları ve eğitim programları alt temaları içinde bu temel sorunumuza destek çözüm önerileri geliştirmeye ve temel sorunumuza yanıt bulmaya özen göstermek istiyoruz.

Eğitim bilimlerinin tüm çalışma alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama yapan tüm bilim insanları ile öğretmenleri 16-19 Nisan 2015 tarihinde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 24. Eğitim Bilimleri Kongresi’ne davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten onur duyar, esenlikler dileriz.

Niğde Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Ulusal Eğitim Dernekleri Pegem Akademi